Strona główna » Patent sternika motorowodnego

Patent sternika motorowodnego

Autor: Brożka
patent sternika motorowodnego

Patent Sternika motorowodnego

Opis:

Stopień sternika motorowodnego jest polskim patentem motorowodnym. Dla wielu jest tylko wstępem do prawdziwej żeglarskiej kariery, a dla niektórych w zupełni wystarczającym dokumentem pSternik motorowodny programotwierdzającym posiadanie uprawnień. W pełni zrealizowane szkolenie na stopień sternika motorowodnego jest gwarantem posiadania umiejętności prowadzenia łodzi motorowodnych.

Wymagania :

 • ukończenie 14 roku życia najpóźniej w dniu egzaminu (osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna)
 • zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
  Osoby poniżej 16 lat mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach o mocy do 60 kW.

Wygląd patentu:

patent sternika motorowodnego patent sternika motorowodnego

Poznaj szczegółowy program szkolenia na sternika motorowodnego

Egzamin praktyczny:

1.Egzamin praktyczny obejmuje:

 •  prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
 • wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm
  „człowiek za burtą”,
 • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;

2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
3. praca w charakterze członka załogi;
4. podstawowe prace bosmańskie.

1. Wiedza teoretyczna:
1) podstawy budowy jachtów motorowych;
2) silniki i układy napędowe, w tym:
a) budowa silników,
b) obsługa i konserwacja silników,
c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
3) manewrowanie jachtem motorowym;
4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;
5) podstawy locji, w tym w szczególności:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
b) mapy i przewodniki,
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
e) udzielanie pierwszej pomocy,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
a) skala prędkości wiatru,
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
c) komunikaty meteorologiczne;
8) pomoce nawigacyjne;
9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

źródło: Rozporządzenie sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Nasza strona używa ciasteczek, lubimy ciasteczka :) Akceptuję Czytaj więcej