Strona główna » Egzaminy żeglarskie i motorowodne Mazury

Egzaminy żeglarskie i motorowodne Mazury

Autor: Marcin
maszty jachtów na których powiewają flagi stojących w porcie Gertis

Organizator egzaminów żeglarskich i motorowodnych na Mazurach

Egzaminy żeglarskie i motorowodne przeprowadzane i organizowane są przez BTA GERTIS. Nasza firma jest podmiotem upoważnionym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do przeprowadzania takich egzaminów. Uprawnienie dotyczy egzaminów na następujące stopnie żeglarskie i motorowodne:

 • żeglarz jachtowy (ŻJ)
 • jachtowy sternik morski (JSM)
 • sternik motorowodny (SM)
 • motorowodny sternik morski (MSM)
 • licencja na holowanie narciarza i innych obiektów pływających (LicHol)

Egzaminy żeglarskie i motorowodne w BTA Gertis

Szkoła Żeglarstwa Gertis prowadzi w sezonie od maja do września egzaminy żeglarskie i motorowodne co sobotę w naszej bazie – Ekomarinie Giżycko. Prowadzimy egzaminy na stopień Żeglarza Jachtowego oraz Sternika Motorowodnego.

Zazwyczaj egzaminy zaczynamy od godziny 10.00. Składa się on z części teoretycznej w formie pisemnego testu, która trwa 90 minut. Druga część to część praktyczna, w której załogi wychodzą na wodę z egzaminatorem i wykonują indywidualnie wybrane przez egzaminatora manewry pod żaglami i na silniku. Średnio na jedną załogę potrzeba około 1 godziny.

O kolejności poszczególnych części oraz o przebiegu całego egzaminu decyduje Komisja Egzaminacyjna. W zależności od pogody i innych czynników, egzamin może zacząć się częścią praktyczną, jak i teoretyczną. W trakcie egzaminu na jachcie oraz w sali mogą znajdować się tylko i wyłącznie osoby przystępujące do egzaminu oraz egzaminatorzy.

Część teoretyczna egzaminukursy-dofinansowane-ue

Egzamin teoretyczny to test jednokrotnego wyboru, który zawiera 75 pytań. Aby zaliczyć pozytywnie test, egzaminowany musi odpowiedzieć poprawnie na minimum 65 pytań. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia, które wymagane są na dany stopień żeglarski i motorowodny.

Na egzaminach żeglarskich i motorowodnych nie ma jednej bazy pytań, tak jak to ma miejsce przy testach na prawo jazdy. Pytania przygotowywane są przez członków Komisji Egzaminacyjnej i akceptowane przez MSiT. Zobacz jak wygląda przykładowy egzamin TUTAJ

kursy-dofinansowane-ue-srodkowCzęść praktyczna egzaminu

Jest to wyjście na wodę z egzaminatorem i wykonanie wymaganych manewrów na silniku i/lub żaglach. Każdy stopień żeglarski i motorowodny ma listę wymaganych manewrów, których wykonanie potrzebne jest do pozytywnego zaliczenia egzaminu.

W trakcie praktycznej części dopuszcza się jednokrotne złe wykonanie manewru. Każdemu może się to zdarzyć. Jednak co istotne, osoba która popełniła błąd musi zgłosić to egzaminatorowi i poprosić o możliwość wykonania manewru raz jeszcze.

Procedura organizacji egzaminów

Egzaminy żeglarskie i motorowodne organizowane przez BTA Gertis muszą być zgłoszone do Ministerstwa Sportu i Turystyki na minimum 7 dni przed planowanym terminem. Zgłoszenie to zawiera miejsce oraz dokładny termin egzaminu. Na tej podstawie egzamin może zostać przeprowadzony.

Jakie są opłaty związane z egzaminem?

 • Opłata za egzamin na stopień Żeglarza Jachtowego, Sternika Motorowodnego oraz Licencji do Holowania – 250 zł
 • Opłata za egzamin na stopień Jachtowego Sternika Morskiego, Motorowodnego Sternika Morskiego – 350 zł
 • Opłata za wydanie patentu – 50 zł
 • Osoby uczące się do 26. roku życia, posiadające aktualną legitymację szkolną/studencką obejmuje zniżka 50% na opłatę egzaminacyjną i wydanie patentu.

Co zabrać na egzamin?

 • długopis (najlepiej 2),
 • dokument tożsamości,
 • opłatę egzaminacyjną,
 • legitymacja szkolna/studencka (uprawniająca do zniżki).

Jak wygląda egzamin na stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego?

To jak powinien być przeprowadzony egzamin reguluje przede wszystkim rozporządzenie MSiT w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 460). Zgodnie z art. 17 tego rozporządzenia:

„1. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
2. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.
3. Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi
4. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.
10. Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego, sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego w ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem.
11. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

Miejsca w których organizujemy egzaminy żeglarskie i motorowodne:

 • Ekomarina Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14, 11-500 Giżycko
 • Pensjonat Rybaczówka, Bogaczewo 32c, 11-500 Bogaczewo
 • Wioska Turystyczna Wilkasy, ul. Niegocińska 7, 11-500 Wilkasy
 • Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko
 • Port Natangia, ul. Mazurska 124, 11-513 Rydzewo
 • Port Sztynort, Sztynort Duży 11, 11-600 Węgorzewo
 • Port Keja, ul. Braci Ejsmontów 2, 11-600 Węgorzewo
 • Ośrodek Gwarek, Piękna Góra 7, 11-500 Giżycko
 • Port Ognisty Ptak, ul. Sztynorcka 6, 11-600 Ogonki
 • Baza Tałty, Tałty 30, 11-730 Mikołajki
 • ośrodki egzaminacyjne w Gdyni, na Wyspach Kanarajskich i w Chorwacji – dla egzaminów na stopnie morskie

Egzaminy żeglarskie i motorowodne – Akweny

Posiadamy upoważnienie na organizację egzaminów na następujących akwenach: Jezioro Niegocin, j. Boczne, j. Kisajno, j. Sztynorckie, j. Święcajty, Tałty, r. Węgorapa, j. Paprocańskie, j. Rybnickie, r. Wisła (oraz zatoka Gdańska, Ocean Atlantycki, Morze Śródziemne, Morze Adriatyckie – dla egzaminów na stopnie morskie).

Jachty egzaminacyjne na stopień Żeglarza Jachtowego:

Procedura uzyskania patentu:

Po zdanym egzaminie, należy złożyć wniosek o wydanie patentu. Poniżej przedstawiamy procedurę w kilku punktach.

 1. Wchodzimy na stronę internetową
  – https://patenty.pya.org.pl/ – dla stopni żeglarskich
  – https://patenty.pzmwinw.pl/ – dla stopni motorowodnych
 2. Wypełniamy starannie wniosek z opcją np. „Żeglarz Jachtowy” + „Nowy patent”.
 3. W trakcie wypełniania wniosku przechodzimy do płatności on-line. Opłata 50 zł (lub 25 zł dla osób uczących się do 26. roku życia) może być zapłacone za pomocą płatności on-line lub za pomocą tradycyjnego przelewu.
 4. Generujemy wniosek o wydanie patentu. Wniosek należy:
  – wydrukować,
  – podpisać (nie wychodząc za ramkę!),
  – przykleić na niego zdjęcie w formacie legitymacyjnym 3,5 x 4,5 cm w wyznaczony miejscu.
 5. Do wniosku należy złożyć następujące dokumenty:
  – wygenerowany wniosek, podpisany z przyklejonym zdjęciem,
  – zaświadczenie o zdanym egzaminie (oryginał),
  – dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu),
  – ksero legitymacji szkolnej/studenckiej (jeśli przysługuje zniżka),
  – pisemna zgoda rodziców w przypadku osoby niepełnoletniej.
  Komplet dokumentów należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres podany we wniosku.
 6. Czekamy cierpliwie na wydanie patentu, ustawowo jest to 30 dni. Patent przychodzi pocztą na adres podany we wniosku.

 

Nasza strona używa ciasteczek, lubimy ciasteczka :) Akceptuję Czytaj więcej