Strona główna » Wydanie patentu żeglarskiego

Wydanie patentu żeglarskiego

Autor: Brożka
wniosek o wydanie patentu żeglarza jachtowego

Ukończyłeś już kurs i zdałeś egzamin na żeglarza jachtowego, ale nie wiesz co trzeba zrobić aby otrzymać patent żeglarski? Konieczne jest przejście krótkiej procedury, ponieważ patenty nie są wydawane „z automatu” każdemu kto zda egzamin. W skrócie: należy wypełnić i złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów. Instrukcję postępowania krok po kroku umieszczamy poniżej. Odpowiadamy też na najczęściej pojawiające się pytania związane z wydaniem patentu żeglarza jachtowego!

Krok pierwszy – zdany egzamin na żeglarza jachtowego

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu żeglarskiego otrzymuje się „Zaświadczenie o zdaniu egzaminu”. Nie jest to jeszcze upragniony patent, a jedynie dokument potwierdzający wynik egzaminu. Zaświadczenia przygotowuje Komisja Egzaminacyjna  i wydaje je od razu po zakończeniu egzaminu. Aby było ono ważne musi zawierać pieczątkę i podpis Przewodniczącego Komisji oraz pieczęć ośrodka egzaminacyjnego. Każdy odbierający dokument potwierdza odbiór dokumentu swoim podpisem na odpowiedniej liście. Zaświadczenia o zdaniu egzaminu wydawane są jednorazowo i należy pilnować by dokument nie został zgubiony. Najlepiej od razu po zdanym egzaminie wystąpić o wydanie patentu!

Czy można żeglować na zaświadczeniu o zdaniu egzaminu na patent żeglarza jachtowego? Trzeba pamiętać, że takie „Zaświadczenie” nie daje jeszcze prawa do prowadzenia żaglówek powyżej 7,5 metra długości. Uprawnienia te zdobywa się dopiero w momencie gdy posiada się patent żeglarski czyli dokument wydany przez Polski Związek Żeglarski.

Co zrobić jeśli zgubiło się zaświadczenie z egzaminu żeglarskiego? Nie ma procedury wystawiania duplikatów zaświadczeń z egzaminów żeglarskich. Jedyną drogą jest kontakt z organizatorem egzaminu, który sprawę będzie rozpatrywał indywidualnie.

zaświadczenie o zdaniu egzaminu żeglarskiego

 

Krok drugi – wniosek o wydanie patentu żeglarskiego

Aby otrzymać patent żeglarski po zdanym egzaminie należy złożyć wniosek o wydanie patentu do Polskiego Związku Żeglarskiego. Jest to jedyny organ, który zajmuje się wydawaniem dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień żeglarskich. Wniosek składa się online wypełniając formularz na stronie internetowej: https://patenty.pya.org.pl/.  Poza danymi osobowymi na etapie składania wniosku wybiera się również opcję odbioru dokumentu. Możliwa jest wysyłka pocztą, kurierem lub odbiór osobisty.

Wypełnij wniosek o patent żeglarza jachtowego

Po wypełnieniu formularza zostaniemy przekierowani do płatności online za wydanie patentu żeglarza jachtowego. Opłata ta wynosi 25 złotych dla osób uczących się do 26 lat (konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej!) lub 50 złotych dla pozostałych.

Czy adres wpisywany do wniosku o wydanie patentu żeglarza jachtowego może być inny niż na zaświadczeniu o zdaniu patentu żeglarza jachtowego? Tak! Zarówno adres zamieszkania jak i adres korespondencyjny (do wysłania patentu) mogą być różne od tego podanego na zaświadczeniu z egzaminu. Dane które muszą być takie same to imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia.

Czy patent żeglarza jachtowego może być wysłany za granicę? Tak! We wniosku o wydanie patentu można podać adres zagraniczny (zarówno jako adres zamieszkania jak i adres do wysyłki). W przypadku wysyłki za granicę naliczona zostanie większa opłata za wysłanie patentu.

Czy można odebrać patent osobiście w biurze Polskiego Związku Żeglarskiego? Tak! Aby odebrać patent osobiście w siedzibie PZŻ (w Warszawie na Stadionie Narodowym) wypełniając formularz o wydanie patentu zaznaczamy opcję odbioru osobistego. Jeśli chcemy by ktoś inny odebrał za nas patent konieczne jest posiadanie opłaconego pełnomocnictwa do odbioru (wzór pliku i informacje).

Krok trzeci – wysłanie dokumentów do patentu żeglarza jachtowego

Samo wypełnienie wniosku na stronie internetowej nie jest wystarczające by otrzymać patent żeglarza jachtowego. Należy go wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami wysłać pocztą lub osobiście dostarczyć do Polskiego Związku Żeglarskiego. Jakie dokumenty są wymagane do złożenia do patentu żeglarza jachtowego?

  • Wniosek o wydanie patentu – zostanie on po wypełnieniu na stronie przesłany na podany przez nas adres mailowy. Należy go podpisać i przykleić swoje aktualne zdjęcie.
  • Oryginał „Zaświadczenie o zdaniu egzaminu”, który otrzymaliście na egzaminie
  • Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie patentu
  • osoby chcące skorzystać ze zniżki na wydanie patentu (do 26 lat!)- kopię ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej
  • osoby niepełnoletnie – zgodę rodziców na uprawnianie żeglarstwa – wzór zgody

patent żeglarza jachtowego wzór

Na jaki adres wysłać dokumenty do patentu żeglarza jachtowego? Komplet dokumentów wysyła się do biura Polskiego Związku Żeglarskiego – adres: Polski Związek Żeglarski – Dział patentów, al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Jakie zdjęcie trzeba nakleić na wniosku o wydanie patentu żeglarza jachtowego? Na wniosek o wydanie patentu należy przykleić fotografię legitymacyjną lub paszportową o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. Zdjęcie to musi być „fotografią”, a nie wydrukiem zeskanowanego zdjęcia.

Czy mogę wysłać zaświadczenie o zdaniu egzaminu z panieńskim nazwiskiem? Tak, jednak aby dokumenty nie zostały cofnięte należy dołączyć kopię nowego dowodu osobistego lub akt małżeństwa.

Czy można uzyskać kopię patentu żeglarskiego? Aby dostać kopię patentu żeglarskiego po jego stracie należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu dokumentu przez stronę https://patenty.pya.org.pl/.  Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o utracie patentu żeglarskiego/instruktorskiego.

Ile czeka się na patent żeglarza jachtowego? Polski Związek Żeglarski wydaje patenty żeglarskie w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia kompletu dokumentów do PZŻ.

Masz pytanie o patenty żeglarskie? Skontaktuj się z działem patentów PZŻ. Telefon: +48 22 541 63 63 (wew. 1). Informacje udzielane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 09:00-16:00

Nasza strona używa ciasteczek, lubimy ciasteczka :) Akceptuję Czytaj więcej