Strona główna » Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Autor: Marcin

REGULAMIN KONKURSU

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Gertis Przedsezonowo 2016” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest BTA Gertis Marek Makowski, Świdry 11, 11-500 Giżycko
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie, na fanpage GERTIS Obozy Żeglarskie na Mazurach  w dniach 8-10 marca 2016 r.

2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 3. b) nie jest pracownikiem BTA Gertis

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków
  a) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe
  b) przesłanie jej na adres e-mail: [email protected]

 3

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 • 5x wejście na Targi Wiatr i Woda 2016 w Warszawie (na sobotę lub niedzielę (12-13 marca))
 • 5 x wejście na imprezę Gertis Przedsezonowo 2016

 

 1. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który odpowie  na zadane pytanie. Z pośród wszystkich odpowiedzi Komisja wybierze te, które są najbliższe prawidłowej odpowiedzi. Przy czym każdy Uczestnik może wysłać tylko jednego maila z odpowiedzią.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 1. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą wiadomości prywatnej na facebooku lub wiadomości mailowej w przeciągu 1  dnia od zakończenia Konkursu.
 1. Nagrody są odebrania
  – wejście na Targi Wiatr i Woda w Warszawie – w dniu 12 marca  na terenie Targów w godzinach 11.00-13.00 lub w siedzibie Tawerny Korsarz w godzinach 19:00 – 21:00. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość późniejszego odbioru nagród po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień.
  – wejście na imprezę GERTIS Przedsezonowo 2016 – w siedzibie Tawerny Korsarz w godzinach 19:00 – 23:00.
 2. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy BTA Gertis.

 

4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody.
 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

 

5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

 

 

 

Nasza strona używa ciasteczek, lubimy ciasteczka :) Akceptuję Czytaj więcej