Strona główna » Certyfikaty ISSA

Certyfikaty ISSA

Autor: Marcin

Certyfikaty ISSA

Szkoła Żeglarstwa Gertis jest zrzeszona w International Sailing Schools Association. Jest to założone w 1969 roku stowarzyszenie zrzeszające największe prywatne stowarzyszenia żeglarskie w Wielkiej Brytanii. W Polsce zaś ISSA otwarła swój oddział w 2007 roku pod nazwą Federacja Szkół Żeglarskich ISSA.

Oznacza to tym samym, ze jesteśmy szkołą mogącą realizować szkolenia na stopnie żeglarskie i motorowodne wg. standardów ISSA.

Certyfikaty ISSA poświadczają umiejętności posiadaczy do prowadzenia jachtów żaglowych i motorowych. Certyfikaty dotyczą zarówno wód morskich, jak i śródlądowych. Należy jednak podkreślić, że certyfikaty ISSA służą tylko i wyłącznie do celów rekreacyjnych. Certyfikaty ISSA spełniają wymogi określone dla międzynarodowych certyfikatów ICC opisanych w Rezolucji Nr 40 z 16 października 1998 r., wydanej przez Komisję d/s Transportu w Europie, będącą częścią Komisji Ekonomicznej ONZ.

Poniżej znajdują się wzory certyfikatów ISSA, skrócone programy szkolenia, wymagania oraz uprawnienia, które poświadczają certyfikaty.

Certyfikaty żeglarskie ISSA

Inland Skipper

Inland skipper ISSA

Uprawnienia: posiadacz certyfikatu uprawniony jest do prowadzenia jachtów żaglowych z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych tylko w celach turystycznych.

Wymagane doświadczenie: brak
Wymagane certyfikaty: brak
Minimalny wiek: 16 lat
Sugerowana liczba godzin kursu: 30 godzin

Program szkolenia dla stopnia Inland Skipper:

TEORIA:

 • budowa jachtów i nazewnictwo
 • instalacje na jachcie – gazowa, elektryczna, wodna, WC chemiczne, ogrzewanie, lodówka,
 • środki ppoż. (używanie, rodzaje gaśnic, konserwacja i obsługa) oraz apteczka (wyposażenie)
 • silnik zaburtowy – obsługa, zagrożenia, procedury bezpieczeństwa
 • kursy względem wiatru wraz z podstawowymi zasadami aerodynamiki
 • planowanie rejsu
 • przepisy – akty prawne, obowiązki skippera, służby, znaki i oznakowanie, postępowanie po wypadku, zwyczaje żeglarskie, ochrona środowiska
 • meteorologia – prognozy pogody, skala Beauforta, niebezpieczne zjawiska, chmury, wiatry lokalne i ich zakłócenia
 • locja – oznakowanie szlaków wodnych, podział dróg wodnych, budowle wodne

PRAKTYKA

 • praca jako członek załogi – praca cumami, odbijaczami, kotwicą, balastowanie, stawianie i zrzucanie żagli, praca na wiosłach
 • manewrowanie jachtem na silniku – obsługa silnika, cumowanie do brzegu dzikiego, wejścia i wyjścia z portu (mooring, boja, kotwica), człowiek za burtą
 • manewrowanie jachtem na żaglach – ustawianie żagli do kursu, zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, człowiek za burtą

Certyfikat Inland Skipper ISSA jest odpowiednikiem polskiego patentu Żeglarza Jachtowego. Można go zdobyć podczas naszych kursów na stopień żeglarza jachtowego. Zapraszamy na

INSHORE SKIPPER

Uprawnienia: posiadacz certyfikatu uprawniony jest do prowadzenia jachtów żaglowych z pomocniczym napędem mechanicznym do 20 Mm od brzegu na wodach morskich, do maksymalnego tonażu 20 GTB tylko w celach turystycznych.

Wymagane doświadczenie: co najmniej jeden rejs morski
Wymagane certyfikaty: brak
Minimalny wiek: 16 lat
Sugerowana liczba godzin kursu: 50 godzin

Program szkolenia dla stopnia Inshore Skipper:

TEORIA

 • budowa i wyposażenie jachtów, wraz z zastosowaniem poszczególnych elementów
 • obsługa instalacji jachtowych – gazowa, wodna, elektryczna
 • obsługa silnika – włączanie, wyłączanie, podstawowe usterki, kontrola działania (np. sprawdzanie oleju)
 • bezpieczeństwo – przeprowadzanie odprawy dla załogi z uwzględnieniem instalacji, bezpieczeństwa na pokładzie, użycia środków ratunkowych i pirotechnicznych etc.
 • podstawowa znajomość Międzynarodowych Przepisów Zapobiegania Zdarzeniom na Morzu (MPZZM)
 • nawigacja – znajomość systemu IALA A oraz IALA B z ich odróżnieniem, znajomość znaków kardynalnych i innych znaków na wodzie, umiejętność pracy z mapą, umiejętność czytania locji dot. portów, zatok itp., rozróżnianie charakterystyki świateł nawigacyjnych
 • nawigacja terrystyczna – znajomość i zrozumienie podstawowych pojęć geograficznych, map, ksiąg locji
 • nawigacja elektroniczna – obsługa nawigacji elektornicznej GPS, wraz ze znajomością podstawowych funkcji (np. wyznaczanie kursu, sprawdzanie głębokości), znajomość pojęć AIS, ARPA, VTS
 • meteorologia – podstawowe pojęcia, skala Beauforta, chmury ze szczególnym uwzględnieniem chmur burzowych (cumulonimbus), komunikaty meterologiczne, prognozy pogody na morzu

PRAKTYKA

 • praca jako członek załogi – praca cumami, odbijaczami, kotwicą, balastowanie, stawianie i zrzucanie żagli, praca na wiosłach, praca linami w porcie (np. mooring)
 • manewrowanie jachtem na silniku – obsługa silnika, cumowanie do brzegu dzikiego, wejścia i wyjścia z portu (mooring, boja, kotwica), człowiek za burtą
 • manewrowanie jachtem na żaglach – ustawianie żagli do kursu, zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, człowiek za burtą
 • węzły żeglarskie – płaski, cumownicze, knagowy i inne.

Certyfikat Inshore Skipper jest odpowiednikiem dawnego Sternika Jachtowego PZŻ. Z racji likwidacji tego stopnia na dzień dzisiejszy nie ma on swojego odpowiednika w polskich systemie patentów. Jednakże nasza szkoła organizuje kursy na ten stopień – zapraszamy do kontaktu.

Offshore Skipper

Uprawnienia: posiadacz certyfikatu uprawniony jest do prowadzenia jachtów żaglowych z pomocniczym napędem mechanicznym do 60 Mm od brzegu na wodach morskich, do maksymalnego tonażu 50 GTB tylko w celach turystycznych.

Wymagane doświadczenie: 28 dni na morzu jako skipper lub oficer wachtowy, w co najmniej dwóch rejsach na dwóch różnych morzach
Wymagane certyfikaty: SRC oraz First Aid Certificate
Minimalny wiek: 18 lat
Sugerowana liczba godzin kursu: 40 godzin

Program szkolenia dla stopnia Offshore Skipper:

TEORIA

 • nawigacja zliczeniowa wraz z praktycznym zastosowaniem,
 • pływy – przyczyny powstawania, tabele, anomalie wraz z praktycznym zastosowaniem i umiejętnością czytania,
 • prądy pływowe – przyczyny powstawania, księgi prądów wraz z praktycznym zastosowaniem i umiejętnością czytania,
 • boje, pławy spotykane na morzu w systemie IALA A oraz IALA B – ich znajomość, umiejętność rozpoznawania,
 • światła – charakterystyka, księgi świateł,
 • echosonda – umiejętność obsługi, znajomość rodzajów, ograniczenia echosond,
 • księgi rejsów (z ang. logbooks) – umiejętność prowadzenia,
 • meteorologia – podstawowe pojęcia, skala Beauforta, chmury ze szczególnym uwzględnieniem chmur burzowych (cumulonimbus), tworzenie się niżów i wyżów, komunikaty meterologiczne, prognozy pogody na morzu, używanie barometru
 • dobra znajomość Międzynarodowych Przepisów Zapobiegania Zdarzeniom na Morzu (MPZZM)
 • planowanie rejsów – przygotowanie, typowe działania w żegludze przybrzeżnej, strategia, umiejętność rozumienia wykorzystywania komunikatów meteorologicznych i nawigacyjnych.

PRAKTYKA

 • praca jako członek załogi – praca cumami, odbijaczami, kotwicą, balastowanie, stawianie i zrzucanie żagli, praca na wiosłach, praca linami w porcie (np. mooring)
 • manewrowanie jachtem na silniku – obsługa silnika, cumowanie do brzegu dzikiego, wejścia i wyjścia z portu (mooring, boja, kotwica), człowiek za burtą
 • manewrowanie jachtem na żaglach – ustawianie żagli do kursu, zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, człowiek za burtą
 • węzły żeglarskie – płaski, cumownicze, knagowy i inne.

Certyfikat Offshore Skipper jest aktualnie odpowiednikiem polskiego patentu Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ.

Certyfikaty motorowodne ISSA

Power Inland Skipper

Power Inland Skipper Issa

Uprawnienia: posiadacz certyfikatu uprawniony jest do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz po wodach morskich 2 Mm od portu oraz do prowadzenia skuterów wodnych tylko w celach turystycznych.

Wymagane doświadczenie: brak
Wymagane certyfikaty: brak
Minimalny wiek: 16 lat
Sugerowana liczba godzin kursu: 30 godzin

Program szkolenia dla stopnia Power Inland Skipper:

TEORIA:

 • budowa jachtów i nazewnictwo
 • instalacje na jachcie – gazowa, elektryczna, wodna, WC chemiczne, ogrzewanie, lodówka,
 • środki ppoż. (używanie, rodzaje gaśnic, konserwacja i obsługa) oraz apteczka (wyposażenie)
 • silnik zaburtowy – obsługa, zagrożenia, procedury bezpieczeństwa
 • planowanie rejsu
 • przepisy – akty prawne, obowiązki skippera, służby, znaki i oznakowanie, postępowanie po wypadku, zwyczaje żeglarskie, ochrona środowiska
 • meteorologia – prognozy pogody, skala Beauforta, niebezpieczne zjawiska, chmury
 • locja – oznakowanie szlaków wodnych, podział dróg wodnych, budowle wodne

PRAKTYKA

 • praca jako członek załogi – praca cumami, odbijaczami, kotwicą, praca na wiosłach,
 • manewrowanie jachtem na silniku – obsługa silnika, cumowanie do brzegu dzikiego, wejścia i wyjścia z portu (mooring, boja, kotwica), człowiek za burtą.

Certyfikat power Inland Skipper ISSA jest odpowiednikiem polskiego patentu Sternika Motorowodnego. Można go zdobyć podczas naszych szkoleń motorowodnych.

Power Inshore Skipper

Power Inshore yacht skipper ISSA

Uprawnienia: posiadacz certyfikatu uprawniony jest do prowadzenia jachtów motorowych do 20 Mm od brzegu na wodach morskich tylko w celach turystycznych.

Wymagane doświadczenie: co najmniej jeden rejs na jachcie motorowym
Wymagane certyfikaty: brak
Minimalny wiek: 16 lat
Sugerowana liczba godzin kursu: 10 godzin części teoretycznej oraz 1 dzień części praktycznej

Program szkolenia dla stopnia Inshore Skipper:

TEORIA

 • budowa i wyposażenie jachtów, wraz z zastosowaniem poszczególnych elementów
 • obsługa instalacji jachtowych – gazowa, wodna, elektryczna
 • obsługa silnika – włączanie, wyłączanie, podstawowe usterki, kontrola działania (np. sprawdzanie oleju)
 • podstawowa znajomość urządzeń jachtowych – echosonda, log, autopilot,
 • bezpieczeństwo – przeprowadzanie odprawy dla załogi z uwzględnieniem instalacji, bezpieczeństwa na pokładzie, użycia środków ratunkowych i pirotechnicznych etc.
 • podstawowa znajomość Międzynarodowych Przepisów Zapobiegania Zdarzeniom na Morzu (MPZZM)
 • nawigacja – znajomość systemu IALA A oraz IALA B z ich odróżnieniem, znajomość znaków kardynalnych i innych znaków na wodzie, umiejętność pracy z mapą, umiejętność czytania locji dot. portów, zatok itp., rozróżnianie charakterystyki świateł nawigacyjnych
 • nawigacja terrystyczna – znajomość i zrozumienie podstawowych pojęć geograficznych, map, ksiąg locji
 • nawigacja elektroniczna – obsługa nawigacji elektornicznej GPS, wraz ze znajomością podstawowych funkcji (np. wyznaczanie kursu, sprawdzanie głębokości), znajomość pojęć AIS, ARPA, VTS
 • meteorologia – podstawowe pojęcia, skala Beauforta, chmury ze szczególnym uwzględnieniem chmur burzowych (cumulonimbus), komunikaty meterologiczne, prognozy pogody na morzu

PRAKTYKA

 • praca jako członek załogi – praca cumami, odbijaczami, kotwicą, balastowanie, praca na wiosłach, praca linami w porcie (np. mooring)
 • manewrowanie jachtem na silniku – obsługa silnika, cumowanie do brzegu dzikiego, wejścia i wyjścia z portu (mooring, boja, kotwica), człowiek za burtą
 • węzły żeglarskie – płaski, cumownicze, knagowy i inne.

Certyfikat Inshore Skipper jest odpowiednikiem dawnego Sternika Motorowodnego PZŻ. Z racji likwidacji tego stopnia na dzień dzisiejszy nie ma on swojego odpowiednika w polskich systemie patentów. Jednakże nasza szkoła organizuje kursy na ten stopień – zapraszamy do kontaktu.

Power Offshore Skipper

Uprawnienia: posiadacz certyfikatu uprawniony jest do prowadzenia jachtów motorowych do 60 Mm od brzegu na wodach morskich tylko w celach turystycznych.

Wymagane doświadczenie: 28 dni na morzu jako skipper lub oficer wachtowy, w co najmniej dwóch rejsach na dwóch różnych morzach
Wymagane certyfikaty: SRC oraz First Aid Certificate
Minimalny wiek: 18 lat
Sugerowana liczba godzin kursu: 40 godzin teorii, 2 dni praktyki + 2 godziny nocnej nawigacji

Program szkolenia dla stopnia Offshore Skipper:

TEORIA

 • nawigacja zliczeniowa wraz z praktycznym zastosowaniem,
 • pływy – przyczyny powstawania, tabele, anomalie wraz z praktycznym zastosowaniem i umiejętnością czytania,
 • prądy pływowe – przyczyny powstawania, księgi prądów wraz z praktycznym zastosowaniem i umiejętnością czytania,
 • boje, pławy spotykane na morzu w systemie IALA A oraz IALA B – ich znajomość, umiejętność rozpoznawania,
 • światła – charakterystyka, księgi świateł,
 • echosonda – umiejętność obsługi, znajomość rodzajów, ograniczenia echosond,
 • księgi rejsów (z ang. logbooks) – umiejętność prowadzenia,
 • meteorologia – podstawowe pojęcia, skala Beauforta, chmury ze szczególnym uwzględnieniem chmur burzowych (cumulonimbus), tworzenie się niżów i wyżów, komunikaty meterologiczne, prognozy pogody na morzu, używanie barometru
 • dobra znajomość Międzynarodowych Przepisów Zapobiegania Zdarzeniom na Morzu (MPZZM)
 • planowanie rejsów – przygotowanie, typowe działania w żegludze przybrzeżnej, strategia, umiejętność rozumienia wykorzystywania komunikatów meteorologicznych i nawigacyjnych.

PRAKTYKA

 • praca jako członek załogi – praca cumami, odbijaczami, kotwicą, balastowanie, praca na wiosłach, praca linami w porcie (np. mooring)
 • manewrowanie jachtem na silniku – obsługa silnika, cumowanie do brzegu dzikiego, wejścia i wyjścia z portu (mooring, boja, kotwica), człowiek za burtą
 • węzły żeglarskie – płaski, cumownicze, knagowy i inne.

Certyfikat Offshore Skipper jest aktualnie odpowiednikiem polskiego patentu Motorowodnego Sternika Moroskiego, którego kursy organizujemy – zapraszamy!

Yacht Crew ISSA

yacht crew issa

Certyfikaty ISSA Yacht Crew to podstawowe certyfikaty, które mogą zdobyć dzieci już od 10. roku życia podczas szkolenia przeprowadzanego indywidualnie dla osób dorosłych oraz podczas szkoleń motorowodnych. Umiejętności nabyte podczas szkolenia pomogą rodzicom prowadzić jacht w sposób bezpieczny i komfortowy. Taki certyfikat zaś będzie wspaniałą pamiątką dla dzieci oraz może być wstępem do przygody z żeglarstwem lub sportami motorowodnymi.

Uprawnienia: posiadacz certyfikatu przeszedł podstawowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa oraz prowadzenia jachtów żaglowych z pomocniczym napędem mechanicznym.

Wymagane doświadczenie: brak
Wymagane certyfikaty: brak
Minimalny wiek: 10 lat
Sugerowana liczba godzin kursu: 20 godzin (min. 3 dni)

Program szkolenia dla stopnia Yacht Crew:

 • budowa jachtu w części podstawowej,
 • obsługa podstawowych instalacji jachtowych (toaleta, kuchenka gazowa, umywalka etc.),
 • tankowanie wody i paliwa,
 • operowanie silnikiem,
 • podstawowe węzły (płaski, ratowniczy, cumowniczy, sztyk),
 • stawianie i zrzucanie żagli oraz ich refowanie,
 • operowanie odbijaczami,
 • operowanie kotwicą,
 • bezpieczeństwo – poruszanie się, wzywanie pomocy, działanie gaśnicy.

Nasza strona używa ciasteczek, lubimy ciasteczka :) Akceptuję Czytaj więcej